Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

Стати автором

Якщо вам сподобався журнал “АгроPRO” і у вас виникло бажання стати нашимавтором, то пропонуємо ознайомитися з алгоритмом дій щодо співпраці таподачі матеріалів.

Для знайомства та початку діалогу просимо направити запит про намір співпраці на електронну адресу dopomoga@agropro.club

У листі просимо вказати

прізвище, ім’я, по батькові;
науковий ступінь, звання, місце роботи, посада;
адреса для листування, e-mail, мобільний чи робочий телефон

З вами зв’яжеться представник редакції для подальшого обговорення умов іможливостей.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

 1. Матеріали публікуються українською мовою.
 2. Стаття має складатися з таких частин:
  • назва статті;
  • прізвище та повне ім’я автора (авторів), відомості про автора
  • (науковий ступінь, звання, місце роботи, посада);
  • анотація;
  • виклад основного матеріалу
 3. Оформлення:

Формат документа – .doc,

шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, статистичні дані бажано подавати у вигляді таблиць, авторські фото – у форматі .jpeg.

Важливо!


Стати автором