Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

Альтернатива оренді водного об’єкта

Всім добре знайома бюрократична тяганина при взятті в оренду водного об’єкта (ставка). Це пов’язано із виготовленням та отриманням цілої низки документів, зокрема дозволу на спеціальне водокористування для потреб рибництва, отриманням права власності на гідроспоруду або договору оренди земельної ділянки, паспорта водного об’єкта тощо.

Ну і, звичайно, доведеться часто мати справу з контролюючими органами, які перевірятимуть дотримання умов дозволу, режиму використання прибережної захисної смуги та багато іншого.

Пропонуємо вам альтернативу.

РИБОГОСПОДАРСЬКИЙ ВОДНИЙ ОБ’ЄКТ

Рибогосподарський водний об’єкт – це водний об’єкт (його частина), що використовується для рибогосподарських цілей (ст. 1 Водного кодексу України).

Одним із видів рибогосподарського водного об’єкта є рибницький ставок, що призначений для розведення, утримання та/або вирощування об’єктів аквакультури. Різновидом рибницького ставка або споруди є рибницький садок. Він наповнюється водою та призначений і використовується для тимчасового зберігання об’єктів аквакультури, переднерестового утримання плідників тощо.

Плавучий рибницький садок – це технологічний пристрій, який розташований у водному об’єкті (його частині), не пов’язаний із дном, що використовується для здійснення інтенсивної форми аквакультури (ст. 1 Закону України від 18.09.2012 р. № 5293-VI «Про аквакультуру», далі – Закон № 5293).

ОРЕНДА РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ВОДНОГО ОБ’ЄКТА

Вкористування на умовах оренди юридичній чи фізичній особі можуть надаватися частини рибогосподарського водного об’єкта (ст. 14 Закону № 5293). При цьому водний об’єкт в оренду надається лише для розміщення плавучих рибницьких садків.

Орендодавцями частини рибогосподарського водного об’єкта для розміщення плавучих рибницьких садків є органи, які здійснюють розпорядження земельними ділянками під водою. Тобто органи місцевого самоврядування на території яких знаходиться водний об’єкт.

У такому разі межі наданої в користування частини рибогосподарського водного об’єкта визначаються координатами відведеної акваторії.

Відведення земельної ділянки водного фонду під водою (водним простором) та встановлення її меж у натурі (на місцевості) не здійснюються.

Далі в матеріалі: ДОГОВІР ОРЕНДИ,

ОРЕНДНА ПЛАТА,

ЯК УКЛАСТИ ДОГОВІР ОРЕНДИ,

ЧОМУ ДОЦІЛЬНО СКОРИСТАТИСЯ

Іван Паламарчук, екологічний аудитор, заслужений природоохоронець України