Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

ЧИ ПРОВОДИТИ АТЕСТАЦІЮ ПРАЦІВНИКІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ?

Сільгосппідприємство має найманих працівників. Чи потрібно проводити їх атестацію під час дії воєнного стану?

Атестація працівників – це процедура оцінки їх професійного рівня кваліфікаційним вимогам і посадовим обов’язкам (ст. 1 Закону України від 12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників», далі – Закон № 4312). Вона має проводитися не частіше ніж один раз на три роки (ч. 3 ст. 11 Закону № 4312).

Категорії працівників, які підлягають атестації, та періодичність її проведення визначаються колективним договором. Однак відповідно до ст. 11 Закону України від 15.03.2022 р. № 2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» на період воєнного стану дія окремих положень колективного договору може бути зупинена за ініціативою роботодавця.

На підприємствах, де колективні договори не укладалися, категорії працівників, які підлягають атестації, строки та графік її проведення визначаються роботодавцем за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації або уповноваженим представником трудового колективу.

Таким чином, під час дії воєнного стану незалежно від того, чи укладався колективний договір, питання щодо проведення/непроведення атестації працівників вирішує роботодавець.

Ельвіра Ткачова, головний редактор