Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

Декларація про майновий стан та доходи (до уваги власників сільгоспугідь)

ХТО ПОДАЄ ДЕКЛАРАЦІЮ

Декларація про майновий стан та доходи затверджена наказом Мінфіну України від 02.10.2015 р. № 859. Вона подається:

У цій консультації розглянемо останній варіант, а саме, коли фізичні особи отримали дохід, що не був оподатковуваний при виплаті.

Такий дохід умовно можна поділити на дві групи: доходи, про які органи ДПС повідомлені, та доходи, про які вони не мають інформації.

Доходи фізичної особи, про які органи ДПС мають інформацію:

➊ Сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, яка перевищує суму, що становить 50% місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року. Оскільки звітним є 2023 рік, такою сумою є 1 342 грн (пп. 164.2.7 ПКУ). Таку суму кредитор (податковий агент) зазначає в Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Податковий розрахунок) з ознакою доходу «107».

➋ Дохід, до якого застосовано податкову соціальну пільгу у другого роботодавця (абзац другий пп. 169.2.4 ПКУ). Такий дохід визначається на підставі комплексного аналізу податкової звітності.

➌ Сума прощеного (анульованого) боргу в розмірі понад 25% однієї мінімальної заробітної плати (далі – МЗП), встановленої на 1 січня звітного податкового року. Оскільки звітним є 2023 рік, такою сумою боргу є 3 350 грн, за яким не сплив строк позовної давності (пп. «д» пп. 164.2.17 ПКУ). У Податковому розрахунку такий дохід зазначається з ознакою доходу «126».

➍ Орендна плата за об’єкти нерухомості (у тому числі земельну ділянку), отримані від фізичної особи, яка не є підприємцем і не займається незалежною професійною діяльністю, за умови, що договір оренди засвідчувався нотаріально (пп. «а»–«б» пп. 170.1.5 ПКУ).

➎ Нецільова благодійна допомога, отримана у 2023 році від різних суб’єктів господарювання на суму понад 3 760,00 грн (пп. 170.7.3 ПКУ). Надавачі допомоги зазначають її у Податковому розрахунку з ознакою «169».

➏ Спадщина, отримана особами, які не звільнені від декларування доходів. Нотаріуси щокварталу подають до органів ДПС інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та вартість успадкованого майна (пп. 174.3–174.4 ПКУ).

➐ Дарунки, подаровані фізичною особою (крім осіб І та ІІ ступенів споріднення) у вигляді об’єктів нерухомого та рухомого майна, комерційної власності, страхового відшкодування, грошових та інших коштів, за умови, що правочин засвідчується нотаріально (п. 174.6 ПКУ). Нотаріуси повідомляють органи ДПС про такі правочини.

➑ Прибуток по операціях з інвестиційними активами, отриманий за наслідками 2023 року.

Поряд із вищенаведеними доходами фізичні особи можуть отримувати доходи, про які органи ДПС не мають інформації. Їхнє декларування – питання совісті платників податків. До таких доходів належать:

➊ Орендна плата за договором оренди нерухомості (у тому числі земельної ділянки), що не засвідчувався нотаріусом або право оренди не реєструвалося в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (пп. «а» пп. 170.1.5 ПКУ).

➋ Дохід, отриманий за межами території України (пп. 170.11.1 ПКУ).

➌ Дохід у вигляді оціночної вартості об’єктів нерухомого та рухомого майна, які були відчужені за рішенням суду на користь іншої особи (п. 172. 5, п. 173.4 ПКУ).

➍ Дарунки, подаровані фізичною особою (крім осіб І та ІІ ступенів споріднення) у вигляді рухомого майна, грошових та інших коштів тощо, що не засвідчувалися нотаріально (п. 174.6 ПКУ).

➎ Доходи, отримані від продажу власної сільськогосподарської продукції, за певним винятком (пп. 165.1.24 ПКУ).

➏ Доходи, отримані від продажу власної продукції тваринництва, за певним винятком (пп. 165.1.24 ПКУ).

Розглянемо доходи, які найбільш поширені серед фізосіб – сільгоспвиробників.

Далі в консультації читайте:

ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ, ОТРИМАНИХ ВІД ПРОДАЖУ ВЛАСНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

ДОХОДИ У ВИГЛЯДІ СПАДЩИНИ

СТРОК ПОДАННЯ

СПОСІБ ПОДАННЯ

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ДЕКЛАРАЦІЇ

СТРОКИ СПЛАТИ ПОДАТКІВ

Суму податкових зобов’язань з ПДФО та військового збору, визначену Декларацією, необхідно сплатити до 1 серпня 2024 року (п. 179.7 ПКУ).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

За неподання або несвоєчасне подання Декларації на фізичну особу накладається:

➙ штраф в розмірі 340 грн (п. 120.1 ПКУ);

➙ адміністративний штраф у розмірі від 3 до 8 НМДГ (від 51 до 136 грн) або від 5 до 8 НМДГ (від 85 грн до 136 грн), якщо протягом року її вже було піддано адміністративному стягненню за таке порушення (ст. 1641 КУпАП).

Проте, такий штраф може бути застосований лише у разі коли орган ДПС може довести, що фізособа дійсно отримала дохід.

Ельвіра Ткачова, головний редактор