Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

ДОХОДИ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ ІІІ ТА ІV ГРУП ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Сільгосппідприємство – платник єдиного податку ІІІ групи за результатами перевірки отримало податкове повідомлення-рішення (далі – ППР) від органу ДПС, яке оскаржило в суді. За результатами розгляду справи судом апеляційної інстанції ППР було скасовано, а орган ДПС має компенсувати судові витрати. Чи потрібно суму таких судових витрат включати до об’єкта оподаткування?

Нагадаємо, що судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов’язаних з розглядом справи (ст. 133 Цивільного процесуального кодексу України, далі – ЦПКУ). До витрат, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати (ч. 3 ст. 133 ЦПКУ):

➊ на професійну правничу допомогу (оплата послуг адвоката);

➋ пов’язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів, експертів та проведенням експертизи;

➌ пов’язані з витребуванням доказів, проведенням огляду доказів за їх місцезнаходженням, забезпеченням доказів;

➍ пов’язані з вчиненням інших процесуальних дій, необхідних для розгляду справи або підготовки до її розгляду.

Відповідно до пп. 2 п. 292.1 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) доходом платника єдиного податку ІІІ групи для юридичної особи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового періоду в грошовій формі, матеріальній або нематеріальній формі, у тому числі безоплатно.

Дохід «єдинник» визначає за даними спрощеного бухгалтерського обліку (п. 292.13, п. 296.1 ПКУ).

Судові витрати відносяться на витрати «єдинника» при сплаті Дт 685 – Кт 311; Дт 92 – Кт 685. Отримана компенсація відображається проводкою Дт 377 – Кт 719; Дт 311 – Кт 377.

Таким чином, компенсація, яку підприємство отримає від ДПС, має включатися до об’єкта оподаткування єдиним податком ІІІ групи.

Водночас звертаємо увагу на п. 292.15 ПКУ. Згідно з ним дохід, отриманий як компенсація за рішенням суду за будь-які попередні (звітні) періоди, не враховується при визначенні обсягу доходу, що дає право суб’єкту господарювання перебувати на спрощеній системі оподаткування в наступному податковому (звітному) періоді. Тобто такий дохід не враховується при обчисленні доходу, який дає право на перебування у складі платників єдиного податку ІІІ групи (1167 мінімальних заробітних плат, далі – МЗП).

Чи включаються до доходу платника ЄП ІІІ групи відсотки, отримані від банку за користування коштами на рахунку?

Так, включаються. Оскільки відсотки банку відображаються на рахунку Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті» – К-т 719 «Iнші доходи від операційної діяльності».

Проценти – це дохід, який сплачується (нараховується) позичальником на користь кредитора як плата за використання залучених на визначений або невизначений строк коштів або майна. До процентів включається, зокрема, платіж за використання коштів, залучених у депозит (пп. 14.1.206 ПКУ). Таким чином, проценти, отримані від банку за користування коштами на рахунку (як депозитному, так і поточному), включаються до доходу юридичної особи – платника єдиного податку ІІІ групи (п. 292.3 ПКУ).

Далі відповіді на наступні запитання:

Ельвіра Ткачова, головний редактор