Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

Коли потрібно оформлювати дозвіл на оброблення відходів

Які дозвільні документи регулюють поводження з відходами?

Законом України від 20.06.2022 р. № 2320-IX «Про управління відходами» (далі – Закон № 2320) встановлені такі види дозвільних документів у сфері управління відходами:

В результаті використання добрив та засобів захисту рослин у сільгосппідприємства залишаються порожні бочки пластикові та металеві. Чи поширюється на таке підприємство розширена відповідальність щодо тари, в якій були поставлені засоби захисту рослин? Чи потрібно сільгосппідприємству оформлювати якісь дозвільні документи?

Статтею 10 Закону № 2320 розширена відповідальність передбачена для виробника продукції, у результаті споживання/використання якої утворюються відходи упаковки, електричного та електронного обладнання, батарей і акумуляторів, транспортних засобів, знятих з експлуатації, мастил (олив), шин, текстилю тощо.

Тобто у наведеній ситуації розширену відповідальність мають і будуть нести підприємства, що виготовляли або імпортували добрива та засоби захисту рослин в тарі. Вони зобов’язані:

➊ організовувати заходи з приймання та/або збирання на всій території України відходів, що утворилися внаслідок використання їх продукції, з подальшим відновленням, рециклінгом чи видаленням таких відходів;

➋ інформувати утворювачів відходів (у наведеній ситуації сільгосппідприємство) про заходи, яких вони можуть вживати для запобігання утворенню таких відходів, про придатність відходів до повторного використання та рециклінгу, про наявні системи для приймання та роздільного збирання відходів, що утворилися внаслідок використання продукції;

➌ здійснювати заходи, направлені, зокрема, на повторне використання тари та максимальне залучення у її виробництво вторинної сировини.

Таким чином, у наведеній ситуації сільгосппідприємство не повинно отримувати будь-які дозвільні документи щодо управління відходами. Але воно має виконувати нові вимоги Закону № 2320 і при придбанні добрив та засобів захисту обумовлювати у договорі на їх постачання порядок повернення тари організації розширеної відповідальності виробника.

Наголошу на важливому факторі. Організації розширеної відповідальності виробника утворюються виробниками як неприбуткові організації та виконують зобов’язання з їх розширеної відповідальності.

Далі відповіді на наступні запитання:

Сільгосппідприємство має відходи у вигляді мастил та акумуляторів, які за договором передає спеціалізованій організації. Чи потрібно оформлювати якісь дозвільні документи?

Фермерське господарство продає отриману солому іншому сільгосппідприємству для виробництва пелетів. Чи потрібно господарству оформлювати якісь дозвільні документи?

Сільгосппідприємство збирає зернові. Комбайн при зборі дробить солому і залишає її на полі, а потім переорює. Чи є це операцією з оброблення відходів? Чи потрібен Дозвіл на оброблення?

Під час очистки зерна формуються органічні відходи – солома. Ці відходи використовуються як паливо для зерносушарки. Чи потрібно оформлювати Дозвіл на оброблення відходів?

Чи вважається металобрухт відходами? Чи можна його продавати? Які документи повинні бути в організації, якій продається металобрухт?

Іван Паламарчук, екологічний аудитор, заслужений природоохоронець України