Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

НЕ ПОКАЗАЛИ У ФІНЗВІТНОСТІ НАРАХУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК – ЯК ВИПРАВИТИ?

Сільгосппідприємство склало фінзвітність за 2023 рік, але не показало в ній нарахування податку на прибуток. Фінзвітність вже подана як додаток до декларації із зазначеного податку. Як тепер виправити помилку? Чи потрібно подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток з новою (виправленою) фінзвітністю?

Якщо у фінзвітності сільгосппідприємство не відобразило нарахування податку на прибуток, то воно однозначно допустило помилку у бухобліку. Адже не здійснило нарахування податку на прибуток на рахунках бухобліку, а саме – не зробило на кінець 2023 року проводку: Дт 98 – Кт 641.

Щоб виправити таку помилку, слід відкоригувати сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»). Тобто потрібно зробити проводку Дт 44 – Кт 641 на суму податку на прибуток.

Таке коригування здійснюється у місяці, в якому виявлено помилку. Для цього в такому місяці слід скласти бухгалтерську довідку. У ній вказується зміст помилки, сума та кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка (п. 9 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356, лист Мінфіну від 23.02.2010 р. № 31-34000-20-10/3939). Тож якщо помилка виявлена у березні 2024 року, то у цьому місяці слід скласти бухгалтерську довідку та зробити відповідну проводку.

Згідно з ч. 6 ст. 14 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» з метою виправлення самостійно виявлених помилок або з інших причин підприємства можуть подавати уточнену фінансову звітність на заміну раніше поданої. Тобто подавати таку звітність не обов’язково.

Читати далі...

Олег Головко, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування