Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ СУДУ

Непоодинокими є випадки, коли позови сільгосппідприємства задовольняються судами, внаслідок чого контролюючий орган (в т. ч. орган ДПС) або орган місцевого самоврядування має здійснити певні дії для виконання рішення суду. Але доволі часто такі рішення з різних причин не виконуються відповідачем. Найбільш поширеним прикладом є невиконання ДПС рішень суду щодо реєстрації податкових накладних платників ПДВ.

В такій ситуації сільгосппідприємство-позивач має здійснити ще низку дій, аби змусити відповідача виконати ці рішення. Одним із механізмів, що можуть використовувати сільгосппідприємства для забезпечення дотримання своїх прав, є судовий контроль за виконанням судових рішень (далі – судовий контроль). Далі розглянемо, як, коли та хто може його застосовувати.

ПЕРЕДУМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ

Виконання судового рішення є невід’ємною складовою права кожного на судовий захист. Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом.

Незважаючи на це, в Україні вже давно існує проблема невиконання судових рішень органами державної влади, зокрема органами ДПС. Така бездіяльність зумовлена багатьма факторами, але, на нашу думку, основними причинами є недосконале законодавче регулювання та безкарність.

Беручи до уваги довготривалу практику неефективного виконання судових рішень, законодавець вирішив закріпити у Конституції України гарантії їх виконання, а контроль покласти на суд, який ухвалив відповідне рішення.

А саме, Законом України від 02.06.2016 р. № 1401- VIII «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» Конституцію України було доповнено новою ст. 1291 , яка, серед іншого, закріплює обов’язковість виконання рішення суду та покладає на суд контроль за його виконанням. Відповідні зміни були внесені і до процесуальних кодексів.

Судове рішення, яке набрало законної сили, є обов’язковим для учасників справи, а невиконання судового рішення тягне за собою відповідальність (ст. 370 Кодексу адміністративного судочинства України, далі – КАСУ). Процедура та особливості застосування судового контролю в адміністративних справах урегульовані ст. 382 КАСУ. Розглянемо їх.

Владислав Головатюк, адвокат