Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

За результатами податкової перевірки донараховано податок на прибуток: як відобразити в бухобліку?

Під час податкової перевірки податківці донарахували податок на прибуток за 2021 та 2022 роки на підставі податкового повідомлення-рішення (ППР). Як відобразити донараховану суму податку в бухобліку та звітності?

ПЕРІОД ВІДОБРАЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Для того щоб правильно відобразити в бухгалтерському обліку донараховані податківцями податкові зобов’язання з податку на прибуток за минулі періоди (в нашому випадку за 2021 та 2022 роки), потрібно пам’ятати про такий принцип бухобліку як нарахування, адже саме він визначає момент визнання доходів і витрат (ст. 4 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», далі – Закон № 996).

НОТАТКА

Нарахування – доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

Ст. 4 Закону № 996

Відповідно до цього принципу якщо податкова донарахувала податок на прибуток за минулі періоди, то таке донарахування має бути відображено в тому періоді, якого воно стосується. Тобто якщо донараховано податок на прибуток за 2021 та 2022 рік, то таке донарахування має потрапити у витрати саме того періоду, якого воно стосується, тобто 2021 та 2022 років, а не у витрати поточного періоду.

ВИПРАВЛЕННЯ В БУХОБЛІКУ

Донараховані податківцями податкові зобов’язання слід відображати через механізм виправлення помилок. Причому оскільки йдеться про донарахування податку на прибуток за 2021 та 2022 роки, то ми маємо справу із виправленням помилок минулих періодів.

Щоб виправити такі помилки, слід відкоригувати сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року (п. 4 НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах»).

Причому робити таке коригування потрібно у місяці виявлення помилки (тобто у тому місяці, в якому отримано ППР з донарахованим податком, з яким погодився платник). Робити виправлення потрібно шляхом складання бухгалтерської довідки, в якій слід навести зміст помилки, суму та кореспонденцію рахунків бухгалтерського обліку, якою виправляється помилка (п. 9 Методичних рекомендацій по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, затверджених наказом Мінфіну від 29.12.2000 р. № 356; лист Мінфіну від 23.02.2010 р. № 31-34000-20-10/3939).

Отже, у наведеній ситуації для донарахування податку на прибуток за минулі періоди (тобто за 2021 та 2022 роки) сільгосппідприємство має зробити проводку: Дт 44 – Кт 641 за кожний рік.

Як правило, сільгосппідприємства допускають помилки:

➠ в бухобліку, що призвели до заниження податкових зобов’язань (у наведеній ситуації у 2021 та 2022 роках). Наприклад, могли бути завищені витрати або занижені доходи. Якщо саме це призвело до донарахування податку на прибуток, то крім самого донарахування потрібно також відобразити виправлення помилки, яка до нього призвела. Наприклад, якщо аграрій помилково списав на витрати більшу вартість матеріалів, ніж вказано у первинних документах, то потрібно буде через механізм виправлення помилки показати збільшення активів на балансі і зменшення нерозподіленого прибутку. Тобто для такого коригування слід зробити проводку: Дт 20 – Кт 441;

при застосуванні податкових різниць, наприклад, підприємство не виключило із податкових витрат (не збільшило фінрезультат до оподаткування) суми штрафів, пені, нарахованих органами ДПС та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства, тобто не застосувало податкову різницю із пп. 140.5.11 Податкового кодексу України. Якщо причина помилки – саме неправильне застосування податкових різниць, то крім донарахування податкового зобов’язання за минулий період інших виправлень у бухобліку робити не потрібно. Адже вплив податкової різниці на фінрезультат до оподаткування у бухобліку не відображається.

Далі у консультації: ВИПРАВЛЕННЯ У ДЕКЛАРАЦІЇ

Олег Головко, консультант з бухгалтерського обліку та оподаткування