Реклама

Реклама

Партнери

Партнери

Податкові перевірки: підстави, порядок, особливості

ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ

З 01.12.2023 р. змінено критерії для включення платників податків до плану-графіка перевірок. Як наслідок – збільшено кількість сільгосппідприємств, що можуть бути планово перевірені у 2024 році. Тому нагадаємо порядок та особливості таких перевірок.

Так, відповідно до положень Податкового кодексу України (далі – ПКУ) органи ДПС мають право проводити документальні планові виїзні та невиїзні перевірки.

Документальна планова перевірка повинна бути передбачена у відповідному плані-графіку (пп. 75.1.2, п. 77.1 ПКУ).

22.12.2023 р. на виконання норми п. 77.1 ПКУ ДПС України на своєму вебсайті оприлюднено План-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік. Наприклад, заплановано здійснити планові перевірки:

➨ 69 фермерських господарств;

➨ 6 сільськогосподарських виробничих кооперативів;

➨ 29 сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю;

➨ 10 приватних сільськогосподарських підприємств тощо.

ФОРМУВАННЯ ГРАФІКА ПЕРЕВІРОК

На період дії воєнного стану внесення змін до плану-графіка може здійснюватися щомісяця з урахуванням обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), наявності/відсутності безпечних умов для проведення перевірок. Оновлений план-графік оприлюднюється на офіційному вебсайті ДПС України не пізніше останнього числа місяця, в якому його було затверджено (пп. 69.352 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Тобто кожного останнього дня місяця доцільно перевіряти графік на предмет включення вашого підприємства до нього.

При цьому документальна перевірка платника податків, який був включений до оновленого плану-графіка, може бути розпочата не раніше ніж через два місяці з дня оприлюднення оновленого плану-графіка.

КОГО МОЖУТЬ ПЕРЕВІРИТИ

З 01.12.2023 р. до 31.12.2024 р. можливими є планові перевірки (пп. 69.352 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ):

➊ платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції;

➋ платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес);

➌ платників податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги;

➍ нерезидентів, які здійснюють/здійснювали в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, та/або відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва нерезидента, які відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

• рівень зростання податку на прибуток на 50% (і більше) менший, ніж рівень зростання доходів платника податків;

• декларування нарахованої заробітної плати за відсутності декларування об’єкта оподаткування податком на прибуток або декларування доходу, звільненого від оподаткування відповідно до міжнародного договору України;

інших платників податків, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, відповідають хоча б одному з таких критеріїв:

• рівень сплати податку на прибуток на 50% (і більше) менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників єдиного податку;

• рівень сплати ПДВ на 50% (і більше) менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі. Цей критерій не поширюється на платників податків, у яких операції з вивезення товарів за межі митної території України становлять 25% (і більше) загального обсягу постачання та одночасно рівень сплати податку на прибуток становить не менше 50% рівня сплати податку на прибуток у відповідній галузі;

• дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у два рази;

• загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75% (або більше) суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 млн грн і більше (для підприємців);

• нарахування та/або виплата податковим агентом – юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати у відповідній галузі у відповідному регіоні (за основним місцем обліку в органі ДПС).

Роз’яснення ДПС України щодо алгоритму визначення рівня сплати податку на прибуток та ПДВ і, відповідно, ризиків включення сільгосппідприємства до плану-графіка перевірок органами ДПС читайте на стор. 8 цього номера.

Далі читайте УМОВИ ПОЧАТКУ ПЕРЕВІРКИ,

ДОПУСК ДО ПЕРЕВІРКИ,

НАСЛІДКИ НЕДОПУСКУ ДО ПЕРЕВІРКИ,

СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ,

НАСЛІДКИ НЕДОТРИМАННЯ ПОДАТКІВЦЯМИ ПРОЦЕДУРИ ПРИЗНАЧЕННЯ/ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ,

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ,

ШТРАФНІ САНКЦІЇ ТА ПЕНЯ

Ірина Дмитерко, заступник головного редактора